| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy
Aktuality
31.05.2018
28.6.2018 proběhne na JMK pracovní setkání se SAS pro projekt IP II Vybrané služby.

31.05.2018
DŮLEŽITÉ! Termín odevzdání monitorovacích zpráv je do 20.7.2018 do 10:00 v kanceláři 78 na JMK.

23.05.2018
V sekci Dokumenty najdete aktualizované vzory Soupisky účetních dokladů pro oba projekty. Prosíme při jejich vyplňování dbát pokynů a vysvětlivek ve vzorových dokumentech.

04.05.2018

Z našeho webu si můžete stáhnout prezentace ze setkání IP I, které se uskutečnilo 2.5.2018. Odkazy na prezentace: 1 | 2 |  


13.04.2018

Další pozvánka je určena poskytovatelům sociálních služeb v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na
území Jihomoravského kraje“. Zveme vás na evaluační setkání, které bude 2. května od 9:30 v budově na Cejlu 73. Program najdete zde, přihlasujte se prosím pomocí formuláře.  


13.04.2018
Zveme vás na pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území ihomoravského kraje“. Uskuteční se 25. dubna od 9:30 v budově na Žerotínově náměstí. Program naleznete zde, k účasti se přihlaste prosím přes formulář.

03.04.2018
Zveme vás na přednášku o GDPR - General Data Protection Regulation v souvislosti s projektem Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje. Pozvánku najdete zde. Vybrat si můžete mezi dvěma termíny (10. dubna a 23 dubna), přihlaste se prosím pomocí tohoto formuláře.

08.03.2018
V Dokumentech ke stažení najdete nové Monitorovací listy podpořené osoby

18.02.2018
Přihlaste se na přednášky o GDPR - General Data Protection Regulation v rámci projektů. Semináře se uskuteční 13. března a 26. března. Svou účast potvrďte prosím zde. Bližší info o akcích najdete v pozvánkách (pro projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence a pro projekt Vybrané služby sociální prevence).

13.02.2018
Nové dokumenty v sekci Dokumenty ke stažení: Metodika pro projekt Vybrané služby a univerzální Tabulka podpořené osoby pro oba projekty. 

25.01.2018
V sekci Dokumenty ke stažení najdete (ve spodní části stránky) nově vzorové dokumenty k projektu Vybrané služby sociální prevence na území JMK.

17.01.2018
K dokumentům jsme přidali tabulku s obvyklými cenami a mzdami.

12.01.2018
V Dokumentech ke stažení najdete pod tímto odkazem všechny materiály z úvodní konference k projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje.

09.01.2018
Zveme vás na seminář Dluhové poradenství v pomáhajících profesích pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu „Zajištění služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“. Proběhne 15. února a bližší informace najdete v pozvánce. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte zde.

30.12.2017
V sekci Dokumenty ke stažení najdete nové verze Metodického pokynu pro poskytovatele sociálních služeb, vzor Monitorovací zprávy a Přehled výnosů a nákladů za rok 2017. Nové dokumenty jsou označeny.

19.12.2017

18.12.2017

Zveme poskytovatele sociálních služeb na setkání k projektu! Schůzka se uskuteční ve středu 13. prosince od 9:30 v konferenčním sálu Krajského úřadu JMK na adrese Cejl 73. Bližší informace v přiložené pozvánce.

 

AKTUALIZOVÁNO: Nabízíme ke stažení prezentace z akce ve formátu zip.


12.08.2017
Nově na webu najdete i Tabulku podpořené osoby. Nachází se jako ostatní důležité podklady k projektu v sekci Dokumenty.

07.04.2017

30.03.2017

Zveme poskytovatele sociálních služeb na setkání k projektu! Schůzka se uskuteční ve středu 5. dubna od 9:30 v konferenčním sálu Krajského úřadu JMK na adrese Cejl 73. Bližší informace v přiložené pozvánce.

 

AKTUALIZOVÁNO: Nabízíme ke stažení prezentace z akce

- úvodní prezentace

- vzdělávání

- analýza poskytovatelů


06.01.2017
V Dokumentech ke stažení je nově k dispozici tabulka s Přehledem výnosů a nákladů za rok 2016 pro poskytovatele sociálních služeb. Aktualizován byl rovněž i Plán kontrol pro rok 2017.

28.12.2016
Seznamte se prosím s upravenou verzí Metodického pokynu pro poskytovatele sociálních služeb. Najdete jej v sekci Dokumenty.

08.12.2016

28.11.2016

V sekci Dokumenty ke stažení najdete upravený formulář pro rozpis mzdových nákladů. Proběhla v něm oprava v jednom vzorci, omlouváme se za chybu.


06.10.2016
I na základě proběhlé konference přinášíme souhrn nejčastějších dotazů a odpovědi k nim a také vzor dočasné publicity.

01.07.2016

Vzorové dokumenty

 

V sekci Dokumenty ke stažení najdete nově pokyny a vzorové dokumenty k projektu.

Informace o realizaci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“

Dne 1.4.2016 byla zahájena realizace projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je finančně podpořen ve výši 260.210.629 Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019.

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017 (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Poskytované sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny.

V současné době probíhají veřejné zakázky na výběr poskytovatelů vybraných sociálních služeb. Od 1.7.2016 se předpokládá uzavření smluv a zahájení poskytování sociálních služeb intervenční centrum a domy na půli cesty. Od 1.9.2016 se realizace služeb rozšíří o sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny.

Podrobnější informace o projektu bude možné získat na webových stránkách projektu www.socialnisluzby-ipjmk.cz, které budou v průběhu měsíce dubna aktualizovány. Na stránkách budou zveřejňovány informace o poskytovaných sociálních službách a jednotlivých organizacích poskytujících sociální služby v rámci Jihomoravského kraje, tak i detailnější popis průběhu realizace celého projektu, spolu s nejčastějšími dotazy, prezentacemi z již proběhlých seminářů a kontaktními údaji realizačního týmu projektu.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména ekonomická stabilita vybraných poskytovatelů sociálních služeb, personální stabilita a rozvoj kvality poskytovaných služeb. Výsledkem je zlepšení podmínek poskytování služeb a také větší spokojenost uživatelů.