| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy
Aktuality
01.07.2018

Tyto stránky již NEJSOU AKTUALIZOVÁNY. Novou verzi najdete na https://socialnisluzby-ipjmk.cz/.


31.05.2018
28.6.2018 proběhne na JMK pracovní setkání se SAS pro projekt IP II Vybrané služby.

31.05.2018
DŮLEŽITÉ! Termín odevzdání monitorovacích zpráv je do 20.7.2018 do 10:00 v kanceláři 78 na JMK.

23.05.2018
V sekci Dokumenty najdete aktualizované vzory Soupisky účetních dokladů pro oba projekty. Prosíme při jejich vyplňování dbát pokynů a vysvětlivek ve vzorových dokumentech.

04.05.2018

Z našeho webu si můžete stáhnout prezentace ze setkání IP I, které se uskutečnilo 2.5.2018. Odkazy na prezentace: 1 | 2 |  


13.04.2018

Další pozvánka je určena poskytovatelům sociálních služeb v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na
území Jihomoravského kraje“. Zveme vás na evaluační setkání, které bude 2. května od 9:30 v budově na Cejlu 73. Program najdete zde, přihlasujte se prosím pomocí formuláře.  


13.04.2018
Zveme vás na pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území ihomoravského kraje“. Uskuteční se 25. dubna od 9:30 v budově na Žerotínově náměstí. Program naleznete zde, k účasti se přihlaste prosím přes formulář.

03.04.2018
Zveme vás na přednášku o GDPR - General Data Protection Regulation v souvislosti s projektem Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje. Pozvánku najdete zde. Vybrat si můžete mezi dvěma termíny (10. dubna a 23 dubna), přihlaste se prosím pomocí tohoto formuláře.

08.03.2018
V Dokumentech ke stažení najdete nové Monitorovací listy podpořené osoby

18.02.2018
Přihlaste se na přednášky o GDPR - General Data Protection Regulation v rámci projektů. Semináře se uskuteční 13. března a 26. března. Svou účast potvrďte prosím zde. Bližší info o akcích najdete v pozvánkách (pro projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence a pro projekt Vybrané služby sociální prevence).

13.02.2018
Nové dokumenty v sekci Dokumenty ke stažení: Metodika pro projekt Vybrané služby a univerzální Tabulka podpořené osoby pro oba projekty. 

25.01.2018
V sekci Dokumenty ke stažení najdete (ve spodní části stránky) nově vzorové dokumenty k projektu Vybrané služby sociální prevence na území JMK.

17.01.2018
K dokumentům jsme přidali tabulku s obvyklými cenami a mzdami.

12.01.2018
V Dokumentech ke stažení najdete pod tímto odkazem všechny materiály z úvodní konference k projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje.

09.01.2018
Zveme vás na seminář Dluhové poradenství v pomáhajících profesích pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu „Zajištění služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“. Proběhne 15. února a bližší informace najdete v pozvánce. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte zde.

30.12.2017
V sekci Dokumenty ke stažení najdete nové verze Metodického pokynu pro poskytovatele sociálních služeb, vzor Monitorovací zprávy a Přehled výnosů a nákladů za rok 2017. Nové dokumenty jsou označeny.

19.12.2017

18.12.2017

Zveme poskytovatele sociálních služeb na setkání k projektu! Schůzka se uskuteční ve středu 13. prosince od 9:30 v konferenčním sálu Krajského úřadu JMK na adrese Cejl 73. Bližší informace v přiložené pozvánce.

 

AKTUALIZOVÁNO: Nabízíme ke stažení prezentace z akce ve formátu zip.


12.08.2017
Nově na webu najdete i Tabulku podpořené osoby. Nachází se jako ostatní důležité podklady k projektu v sekci Dokumenty.

07.04.2017

30.03.2017

Zveme poskytovatele sociálních služeb na setkání k projektu! Schůzka se uskuteční ve středu 5. dubna od 9:30 v konferenčním sálu Krajského úřadu JMK na adrese Cejl 73. Bližší informace v přiložené pozvánce.

 

AKTUALIZOVÁNO: Nabízíme ke stažení prezentace z akce

- úvodní prezentace

- vzdělávání

- analýza poskytovatelů


06.01.2017
V Dokumentech ke stažení je nově k dispozici tabulka s Přehledem výnosů a nákladů za rok 2016 pro poskytovatele sociálních služeb. Aktualizován byl rovněž i Plán kontrol pro rok 2017.

28.12.2016
Seznamte se prosím s upravenou verzí Metodického pokynu pro poskytovatele sociálních služeb. Najdete jej v sekci Dokumenty.

08.12.2016

28.11.2016

V sekci Dokumenty ke stažení najdete upravený formulář pro rozpis mzdových nákladů. Proběhla v něm oprava v jednom vzorci, omlouváme se za chybu.


06.10.2016
I na základě proběhlé konference přinášíme souhrn nejčastějších dotazů a odpovědi k nim a také vzor dočasné publicity.

01.07.2016

Vzorové dokumenty

 

V sekci Dokumenty ke stažení najdete nově pokyny a vzorové dokumenty k projektu.

Nacházíte se na staré, neaktualizované verzi stránek!

Aktuální verzi webu najdete na https://socialnisluzby-ipjmk.cz/.

 

 

Informace o realizaci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“

 

 

Dne 1.4.2016 byla zahájena realizace projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je finančně podpořen ve výši 260.210.629 Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019.

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017 (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Poskytované sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny.

V současné době probíhají veřejné zakázky na výběr poskytovatelů vybraných sociálních služeb. Od 1.7.2016 se předpokládá uzavření smluv a zahájení poskytování sociálních služeb intervenční centrum a domy na půli cesty. Od 1.9.2016 se realizace služeb rozšíří o sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny.

Podrobnější informace o projektu bude možné získat na webových stránkách projektu www.socialnisluzby-ipjmk.cz, které budou v průběhu měsíce dubna aktualizovány. Na stránkách budou zveřejňovány informace o poskytovaných sociálních službách a jednotlivých organizacích poskytujících sociální služby v rámci Jihomoravského kraje, tak i detailnější popis průběhu realizace celého projektu, spolu s nejčastějšími dotazy, prezentacemi z již proběhlých seminářů a kontaktními údaji realizačního týmu projektu.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména ekonomická stabilita vybraných poskytovatelů sociálních služeb, personální stabilita a rozvoj kvality poskytovaných služeb. Výsledkem je zlepšení podmínek poskytování služeb a také větší spokojenost uživatelů.